Facebook Instagram

Mikrofonai

Radijo mikrofonas AKG WMS 40 PRO MINI VOCAL

11 Eur

Radijo mikrofonas SHURE BLX4R- SM58 VOCAL

18 Eur

Radijo mikrofonas SHURE SLX 24 BETA 58 VOCAL

24 Eur

Radijo mikrofonas SHURE BLX4-SM58 VOCAL

16 Eur

Radijo mikrofonas BEYERDINAMIC TG100H 45 VOCAL

15 Eur